Πωλήσεις και γλώσσα του σώματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2010 (EL)
Πωλήσεις και γλώσσα του σώματος

Μουρατίδου, Σεβαστή

Η εργασία αναπτύχθηκε με σκοπό την εξέταση της συμβολής της γλώσσας του σώματος στην επίτευξη των πωλήσεων. Καταρχάς γίνετε μια εκτεταμένη αναφορά στην πώληση. Από την γέννηση της μέχρι τον ορισμό και τις μορφές της. Παρουσιάζονται βασικά χαρακτηριστικά της πώλησης για να γίνει ευκολότερα κατανοητό το θέμα που θα εξετάσουμε. Στη συνέχεια γίνετε μια εκτενής αναφορά στη γλώσσα του σώματος μέσα από ιστορικά στοιχεία και έρευνες. Σκοπός όλων αυτών των πληροφοριών για της δυο αυτές έννοιες είναι η κατανόηση του καταλυτικού ρόλου που παίζει η γλώσσα του σώματος για μια επιτυχημένη πώληση. Δυο έννοιες που μοιάζουν τόσο παράταιρες μεταξύ τους και όμως είναι τόσο άρρηκτα δεμένες, ώστε να εξασφαλίσεις τον στόχο. Μια επιτυχημένη πώληση.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσα του σώματος
Πωλήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.