Σύγχρονα μέσα χρηματοδότησης: χρηματοδοτική μίσθωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2010 (EL)
Σύγχρονα μέσα χρηματοδότησης: χρηματοδοτική μίσθωση

Σισούρκα, Ολυμπία

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η διερεύνηση των χρηματοδοτικών θεσμών, που εφαρμόζονται και ισχύουν νομοθετικά στην χώρα μας. Συγχρόνως επιδιώκεται η αξιολόγηση των θεσμών καθώς και η διατύπωση προτάσεων όπου αυτό είναι εφικτό. Σκοπός της εργασίας είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στη βασική φιλοσοφία και θεωρία των θεσμών αυτών, αλλά και στην πρακτική διαδικασία μέχρι την εφαρμογή τους.Η γενικότερη συμβολή της εργασίας είναι η αποσαφήνιση θεμελιωδών εννοιών, και πραγματικών καταστάσεων αναφορικά με τα αντικείμενα της μελέτης. Σε αντίθεση με άλλου είδους μελέτες που ασχολούνται με μεμονωμένα θέματα της χρηματοδότησης ή των χρηματοοικονομικών θεσμών η εργασία αυτή δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ο στόχος της εργασίας να δώσει τα ουσιαστικά μέρη της γνώσης των χρηματοδοτικών μέσων και ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από την εφαρμογή τους με οργανωμένο και αντιληπτό τρόπο.

Thesis
NonPeerReviewed

Factoring
Leasing
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.