Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διεύθυνση προσωπικού

Βραμπάκη, Στεργιανή

Η διεύθυνση προσωπικού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διοίκησης. Η διεύθυνση αποτελεί ίδια έννοια με την διαχείριση. Η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Το μάρκετινγκ είναι επίσης, απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση-οργανισμό για κάθε πώληση προϊόντος ή παροχής υπηρεσιών μίας υπηρεσίας της, για την επίτευξη του τελικού στόχου, το κέρδος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, λοιπόν, κρίνεται απαραίτητο τόσο το εξωτερικό περιβάλλον μίας επιχείρησης-οργανισμού όσο και το εσωτερικό. Στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης-οργανισμού είναι απαραίτητη η επιστήμη της διοίκησης, της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, της διεύθυνσης προσωπικού. Για να λειτουργεί το προσωπικό στο μέγιστο δυνατό της απόδοσής του πρέπει να υπάρχει ένας ηγέτης-μάνατζερ, ο οποίος να κατευθύνει, να υποκινεί και να παρακινεί το προσωπικό με επιτυχία. Άκρως σημαντικό είναι το επιχειρηματικό κλίμα, το κλίμα και η ηθική στην επιχείρηση. Για την επιτυχία της ηγεσίας απαιτείται ο κατάλληλος ηγέτης που μπορεί να επιβληθεί στο προσωπικό με ένα από τα τέσσερα ηγετικά στυλ. Για την κάθε εταιρία ένα ηγετικό στυλ είναι το κατάλληλο για την διεύθυνση προσωπικού της ή ο συνδυασμός τους. Κύρια υποχρέωση του ηγέτη είναι η διατύπωση των ευθυνών και η σωστή επικοινωνία μεταξύ του ηγέτη και προσωπικού.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Διοίκηση προσωπικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.