Εκτίμηση της εποχιακής μεταβολής της ποιότητας της υπέργειας βιομάζας των ποολιβαδιών του όρους ¨Βαρνούντας ¨ του Νομού Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Εκτίμηση της εποχιακής μεταβολής της ποιότητας της υπέργειας βιομάζας των ποολιβαδιών του όρους ¨Βαρνούντας ¨ του Νομού Φλώρινας

Μαυροματίδης, Σωκράτης

Κατά τα έτη 2004 και 2005 πραγματοποιήθηκε μια έρευνα στα ποολίβαδα του όρους Βαρνούντα του Νομού Φλώρινας σε τρία διαφορετικά υψόμετρα. Η έρευνα αυτή είχε ως σκοπό τη μέτρηση της παραγωγής και του οργανικού περιεχομένου της υπέργειας βιομάζας (Αζωτούχες Λιπαρές Ινώδεις ουσίες, NDF, ADF και τέφρα). Σε ότι αφορά στην παραγωγή υπέργειας βιομάζας βρέθηκε ότι, κατά το έτος 2004 η παραγωγή σε όλες τις υψομετρικές ζώνες παρουσιάζει σημαντική αύξηση κατά τους θερινούς μήνες, με την μέγιστη τιμή να εμφανίζεται στην υψηλή ζώνη (248.80 kg/στρ) κατά τον μήνα Αύγουστο. Κατά το έτος 2005 η παραγωγή παρουσιάζει μικρή πτώση, εμφανίζοντας αύξηση μέχρι τον Ιούνιο στη χαμηλή υψομετρική ζώνη, ενώ στη μεσαία και υψηλή υψομετρική ζώνη η αύξηση παρατηρείται μέχρι τον Ιούλιο, με μέγιστη τιμή στην υψηλή (194.64 kg/στρ) υψομετρική ζώνη. Οι ΑΟ εμφανίζουν τη μέγιστη τιμή κατά τους δυο πρώτους μήνες(Μάιο, Ιούνιο) και στη συνέχεια οι τιμές εμφανίζουν σημαντική πτώση και στα δύο έτη δειγματοληψίας(2004 και 2005) σε όλες τις υψομετρικές ζώνες. Το περιεχόμενο της υπέργειας βιομάζας σε τέφρα παρουσιάζει τη μέγιστη τιμή κατά τον πρώτο μήνα της δειγματοληψίας(2004 και 2005) και τους επόμενους μήνες μειώνεται σταδιακά και στα τρία διαφορετικά υψόμετρα. Οι Λιπαρές ουσίες κατά το έτος 2004 στη χαμηλή και μεσαία ζώνη εμφανίζουν τη μέγιστη τιμή τον Μάιο και μειώνονται σταδιακά, ενώ στην υψηλή ζώνη οι ΛΟ αυξάνονται μέχρι τον Ιούλιο όπου και παρατηρείται η μέγιστη τιμή και στη συνέχεια μειώνονται σταδιακά. Κατά το έτος 2005 σε όλες τις υψομετρικές ζώνες οι ΛΟ αυξάνονται μέχρι τον Ιούλιο όπου και εμφανίζουν τη μέγιστη τιμή και στη συνέχεια παρατηρείται μείωση. Το περιεχόμενο της υπέργειας βιομάζας σε Ινώδεις ουσίες, NDF, ADF κατά το πρώτο και δεύτερο έτος της δειγματοληψίας παρουσιάζει ομοιόμορφη αύξηση στα τρία διαφορετικά υψόμετρα και η μέγιστη τιμή εμφανίζεται τον τελευταίο μήνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χλωρίδα
Βιομάζα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.