Σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα και η εφαρμογή τους στη λογιστική των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα και η εφαρμογή τους στη λογιστική των επιχειρήσεων

Δάλλας, Μιχαήλ
Τσακμάκης, Ιωάννης

Η εργασία που ακολουθεί έχει ως στόχο να αναλύσει πως τα τραπεζικά προϊόντα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Γίνεται γενική αναφορά στα τραπεζικά προϊόντα. Παρουσιάζεται η ανάλυση των υπηρεσιών του factoring, ο τρόπος λειτουργίας του, οι μορφές του καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση των υπηρεσιών του. Αναλύεται η έννοια του venture capital, ο τρόπος λειτουργίας του και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. Αναπτύσσεται η ανάλυση του forfeiting, ο μηχανισμός λειτουργίας του και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτού. Αναλύονται οι υπηρεσίες του leasing, ο τρόπος λειτουργίας αυτού, οι μορφές του, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του η χρήση του στην Ελλάδα. Αναφέρεται στο ERP (Enterprise Resource Planning), στην έννοιά του, στις λειτουργικές του περιοχές, στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του, καθώς και τη διαφορά της Ελλάδας σε σχέση με τις χώρες της Ευρώπης. Εξετάζει το e-banking, την έννοιά του, τις διακρίσεις του, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρουσιάζει τόσο από την πλευρά των πελατών όσο και από την πλευρά των τραπεζών καθώς και το e-banking στην Ελλάδα. Στο τέλος παρατίθενται παραδείγματα εφαρμογής αλλά και χρήσης των τραπεζικών προϊόντων στην λογιστική.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική επιχειρήσεων
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.