Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε.

Καραμανίδης, Αθανάσιος

H εργασία αναλύει τι είναι η ατομική επιχείρηση, τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματά της. Στη συνέχεια εξετάζονται οι περιπτώσεις μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε., ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν κατά χρονολογική σειρά, και κατόπιν παρατίθεται η ακολουθητέα διαδικασία αρχικά συνοπτικά και μετά αναλυτικά. Τέλος δίνεται ένα παράδειγμα μετατροπής μιας ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Μετατροπή και συγχώνευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.