Μετασχηματισμοί γεωδαιτικών συστημάτων αναφοράς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μετασχηματισμοί γεωδαιτικών συστημάτων αναφοράς

Γεωργιάδης, Γεώργιος

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση μιας όσο το δυνατόν ολοκληρωμένης εικόνας γύρω από το θέμα του Μετασχηματισμού Γεωδαιτικών Συστημάτων Αναφοράς.Με θεωρητικό υπόβαθρο τις πληροφορίες που μας έχει φέρει η επιστήμη της Γεωδαισίας και εφόσον έχουμε κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα διάφορα Γεωδαιτικά Συστήματα Αναφοράς, που εφαρμόζονται και που αυτά στηρίζονται, μέσα απο μία μαθηματική προσέγγιση παρουσιάζονται εφαρμογές αυτών των σχέσεων που καθιστούν δυνατή την μετάφραση συντεταγμένων από διαφορετικά Γεωδαιτικά Συστήματα Αναφοράς. Στόχος είναι να δοθεί λύση στην δυσκόλια που συναντάμε κατά την διαδικασία μετάφρασης ανάμεσα σε δύο διαφορετικά Γεωδαιτικά Συστήματα, φαινόμενο που συναντάμε συχνά στην Ελληνική πραγματικότητα ανάμεσα στο Προβολικό Σύστημα HATT και στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς '87 κατα την μελέτη παλαιών έργων και ερευνών.

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.