Εκμετάλλευση μεταλλευμάτων στις Νήσους Κω - Νίσυρο - Γυαλί και προοπτικές ανάπτυξής τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εκμετάλλευση μεταλλευμάτων στις Νήσους Κω - Νίσυρο - Γυαλί και προοπτικές ανάπτυξής τους

Καρακαντά, Βασιλεία

Η ευρύτερη περιοχή των νήσων Κω – Νισύρου - Γυαλιού βρίσκεται επάνω στο ενεργειακό ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου και η δημιουργία τους προέκυψε από μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις. Τα συνήθη πετρώματα που συναντώνται εδώ είναι μεταμορφωσιγενή, όπως μάρμαρα, γνεύσιοι, σχιστόλιθοι και ακολουθούν μεσοζωικά ιζήματα, κυρίως ασβεστόλιθοι. Υπάρχουν νεογενείς μάργες και ψαμμίτες ενώ τα νεότερα πετρώματα συνίστανται από διάφορα κροκαλοπαγή και από άλλους χαλαρούς σχηματισμούς (άμμοι, άργιλοι,κροκάλες). Στη Νίσυρο συναντώνται αποκλειστικά ηφαιστειογενή πετρώματα, στην Κω μεταξύ άλλων ενώ στο Γυαλί κυριαρχεί η κίσσηρης και ο περλίτης. Η Νίσυρος διαθέτει και ένα από τα σημαντικότερα γεωθερμικά πεδία της Ελλάδας. Η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή τοποθετείται στην αρχαιότητα. Ιστορικά, στην Κω δραστηριοποιούνταν αρκετά λατομεία ενώ σήμερα λειτουργούν μόνο δύο στο Γυαλί, που τα εκμεταλλεύονται οι εταιρείες “ΛΑΒΑ ΑΕ” και “ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ”. Υπάρχουν, βέβαια, περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της περιοχής, σε αρμονία με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία των πόρων.

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωθερμική ενέργεια
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Μεταλλεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.