Οδοποιία: παράκαμψη Ύψου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οδοποιία: παράκαμψη Ύψου

Ρίγγα, Ιωάννα-Σοφία

Οι μεταφορικές υποδομές εν γένει και ειδικότερα οι αυτοκινητόδρομοι στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό των δημόσιων δαπανών που διατίθενται για δημόσια έργα και κατά συνέπεια, οι προσδοκίες που δημιουργούνται για ανάπτυξη στις περιοχές, όπου αυτές υλοποιούνται, είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις άλλες υποδομές. Οι αυτοκινητόδρομοι μειώνουν τις γεωγραφικές αποστάσεις, επηρεάζουν την ένταση της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των οικονομικών δραστηριοτήτων των διαφόρων περιοχών και παίζουν σημαντικό ρόλο στην αστική, περιφερειακή και εθνική οικονομική ανάπτυξη. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η μελέτη κατασκευής της οδού «Παράκαμψη Ύψου» στον Νομό Κέρκυρας. Επίσης εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της οδού και τα τεχνικά έργα που θα απαιτηθούν. Γίνεται παρουσίαση των μελετών σχεδιασμού των οδών με κύριες αναφορές στα στοιχεία μελέτης της οριζοντιογραφίας όπως είναι οι κλωθοειδής καμπύλες, τόξα συναρμογής, οι ευθυγραμμίες οι κατά μήκος κλίσεις κ.α. Επίσης παρουσιάζονται συνοπτικά οι Αμερικάνικοι και οι Γερμανικοί κανονισμοί μελετών οδοποιϊας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μελέτες (Εκτελέσεως έργων)
Οδοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.