Λίμνες Πρεσπών – περιβάλλον και ήπιες μορφές ανάπτυξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Λίμνες Πρεσπών – περιβάλλον και ήπιες μορφές ανάπτυξης

Μπαζίνα, Βασιλική

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην περιοχή των Πρεσπών και ειδικότερα στις ποικίλες δραστηριότητες που παρατηρούνται στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. Η περιοχή των Πρεσπών αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς τουρίστες, μια και συνδυάζει το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον με τις εκάστοτε μορφές αγροτουρισμού και οικοτουρισμού. Σημαντικές είναι οι προσπάθειες και οι ενέργειες που γίνονται από τη μεριά της τοπικής κοινωνίας για την περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο στην περιοχή των Πρεσπών. Η περιοχή των Πρεσπών, ως παράκτια ζώνη και υγροβιότοπος, χρήζει ιδιαίτερης διαχείρισης και προστασίας. Η μελέτη και περιγραφή της περιοχής και των λιμνών της Μεγάλης και Μικρής Πρέσπας έχει ως σκοπό να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, τα πλούσια περιβαλλοντικά στοιχεία και οι ποικίλες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Για το σκοπό αυτό έχουν θεσπιστεί συνθήκες (Ραμσάρ), έχει ονομαστεί «προστατευόμενη περιοχή», έχουν δημιουργηθεί η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, ο Φορέας Διαχείρισης και το Διασυνοριακό Πάρκο των Πρεσπών και επίσης έχουν υλοποιηθεί πολλά έργα, που συμβάλλουν στην πρόοδο και ανέλιξη της περιοχής.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπτυξιακός προγραμματισμός
Λίμνες - Ελλάδα
Περιβαλλοντική πολιτική - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.