Επιλογή βιοκλιματικού σχεδιασμού σε κτήρια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Επιλογή βιοκλιματικού σχεδιασμού σε κτήρια

Τσάρπας, Κωνσταντίνος

Τα κτίρια σε όλα τα στάδια της ζωής τους, δηλαδή από την κατασκευή, τη χρήση, τη συντήρηση, την ανακαίνιση και μέχρι την κατεδάφισή τους, προκαλούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων τους αλλά και γενικότερα των περιοίκων. Ο επηρεασμός αυτός οφείλεται στο ότι ο τομέας των κτιρίων καταναλώνει μεγάλες ποσότητες φυσικών πόρων, με κυριότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας τα ορυκτά καύσιμα όπως κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.ά. Τα ορυκτά καύσιμα, είναι μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και επομένως δεν θεωρείται ιδανική πηγή φυσικών πόρων. Επιπλέον, η απαίτηση εκατομμυρίων χρόνων για το σχηματισμό τους και η ενίσχυση του περιβαλλοντικού προβλήματος κατά την κατανάλωσή τους, δικαιολογούν το χαρακτηρισμό ως ‘ακατάλληλοι’και ‘ασύμφοροι’ φυσικοί πόροι. Αναφορικά, περίπου το ήμισυ του συνόλου της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (41%), χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των κτιρίων σε θέρμανση και ψύξη. Ενώ τα καύσιμα για την παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας - θερμικής και ηλεκτρικής - ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών αερίων, γύρω στο 50%, ενισχύοντας έτσι το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. η κακή ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, επηρεάζει τις κλιματικές παραμέτρους (θερμοκρασία, αέρα, ταχύτητα ανέμου, ένταση ηλιακής ακτινοβολίας) προκαλώντας άσχημα και δυσάρεστα προβλήματα, όπως το φαινόμενο της “αστικής θερμικής νησίδας” και το φαινόμενο της “αστικής χαράδρας”, τα οποία αναλύονται στη συνέχεια. Παράλληλα, όσον αφορά τον επηρεασμό του ανθρώπου, το εξωτερικό με τo εσωτερικό περιβάλλον του κτιρίου αλληλοεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται, με αποτέλεσμα ένα κακό εσωτερικό περιβάλλον να υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Έτσι, δημιουργούνται εξίσου δυσάρεστα και ανεπιθύμητα προβλήματα, όπως το σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου, που περιγράφεται παρακάτω.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιοκλιματική αρχιτεκτονική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.