Το σχέδιο στρατηγικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας σχετικά με τις πρώτες ύλες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Το σχέδιο στρατηγικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας σχετικά με τις πρώτες ύλες

Κωνσταντινίδης, Μιχαήλ

Το παρών Σχέδιο Στρατηγικής Εφαρμογής έχει αναπτυχθεί με σκοπό την είσοδο ενός μεγάλου εύρους ευρωπαίων ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα των πρώτων υλών (κυβερνήσεις, βιομηχανίες, ακαδημαϊκές κοινότητες, ΜΚΟ), οι οποίοι συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Κανοτομίας για τις πρώτες ύλες. Για να διαχειριστεί τις εργασίες για το σχέδιο, μια διευθύνουσα ομάδα υψηλού επιπέδου ιδρύθηκε το 2012. Για τη συλλογή των εισροών για το σχέδιο, η Ευρωπαϊκη Επιτροπή καθόρισε πέντε επιχειρησιακές ομάδες εργασίας με εμπειρογνώμονες σχετικά με τις πρώτες ύλες και τις διάφορες πτυχές της πολιτικής για τις πρώτες ύλες. Από τον Μάϊο εώς τον Απρίλιο του 2013, τέσσερα προσχέδια του Σχεδίου εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκης Επιτροπής και σχολιάστηκαν από τα μέλη της διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου ή των εκπροσώπων της (“Sherpas”) πριν από αυτήν την τελική έκδοση. Το Σχεέδιο Στρατηγικής Εφαρμογής παρουσιάζει τους στόχους και τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκης Σύμπραξης Καινοτομίας και καθορίζει τη συνολική στρατηγική. Το δεύτερο μέρος εξηγεί λεπτομερώς τις δράσεις που προτείνονται για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων για κάθε τομέα προτεραιότητας και την περιοχή δράσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή οικονομία
Στρατιωτική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.