Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Σαββίδης, Ιωάννης

Στην εργασία μελετάμε τον αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 αναλύοντας τα άρθρα του. Συγκεκριμένα αναφέρονται αρχικά οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που υπάγονται στον αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004. καθώς και οι περιοχές στις οποίες χωρίζεται η χώρα. Επίσης αναφέρονται τα πλεονεκτήματα δηλαδή οι ενισχύσεις που μπορεί να παρέχει ο προαναφερόμενος Νόμος καθώς και οι πρόσθετες ενισχύσεις που προσφέρονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακόμη τονίζονται οι κατηγορίες δαπανών στις οποίες μπορεί μια επιχείρησης να προσανατολίσει το ενδιαφέρον της καθώς και οι κατηγορίες στις οποίες δεν μπορεί μια επιχείρηση να ενταχθεί. Τέλος υποστηρίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι που πρέπει να τηρήσει μια επιχείρηση ώστε να ενταχθεί στα επενδυτικά σχέδια, οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, οι παρακολουθήσεις και ο έλεγχος του προγράμματος που γίνονται από αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και ο τρόπος που γίνεται η καταβολή των επιχορηγήσεων στις επιχειρήσεις όπου και το επιχειρηματικό σχέδιο φτάνει εις πέρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Νομολογία
Αναπτυξιακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.