Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάλυση LINE ΕΠΕ

Βάκο, Ντενίσσα

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες για την Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νομού 3190/55. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η πληρέστερη και αναλυτική ενημέρωση των διαφόρων θεμάτων που έχουν σχέση τόσο με την σύσταση, λειτουργία και φορολογία αυτής όσο και με τις μεταξύ των εταίρων σχέσεις. Αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες σύστασης της ΕΠΕ, οι σημαντικές πληροφορίες για την διοίκηση και τον διαχειριστή και οι λόγοι που οδηγούν της ΕΠΕ στην διάλυση της. Αναφέρονται βασικές πληροφορίες που χρειάζονται για την σύσταση μιας μονοπρόσωπη ΕΠΕ και την λειτουργία της. Παρουσιάζεται η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με διακριτικό τίτλο LINE ΕΠΕ. Αναλύονται τα βασικά στοιχειά της εταιρίας από την ημέρα που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα. Στο τέλος παρουσιάζονται και οικονομικά στοιχειά για την εταιρεία αυτή όπως ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης και ο πίνακας διάθεση κερδών.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.