Παρουσίαση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης: "Εγνατία Ε.Π.Ε., Εταιρεία γενικών μεταφορών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παρουσίαση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης: "Εγνατία Ε.Π.Ε., Εταιρεία γενικών μεταφορών

Παπαδοπούλου, Ιωάννα

Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση της εταιρείας «Εγνατία Ε.Π.Ε.- Εταιρεία Γενικών Μεταφορών». Στόχος είναι αρχικά η θεωρητική προσέγγιση ώστε να βοηθηθεί κάθε ενδιαφερόμενος να κατανοήσει τον τύπο της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την παρουσίαση των χαρακτηριστικών γενικά των Ε.Π.Ε., τον τρόπο σύστασης τους, τη λειτουργία τους, τον φορολογικό τρόπο αντιμετώπισης τους, τη λύση τους κ.α. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με το πρακτικό κομμάτι όπου θα αναλυθούν οι οικονομικές καταστάσεις δηλαδή ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διάθεσης Κερδών με την βοήθεια των αριθμοδεικτών, θα συγκριθούν μεταξύ τους ώστε να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για την συγκεκριμένη εταιρεία και θα βοηθήσουν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.