Παρουσίαση Ανώνυμης Εταιρείας: Ζλάτης ΑΒΒΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παρουσίαση Ανώνυμης Εταιρείας: Ζλάτης ΑΒΒΕ

Τάβη, Φωτεινή

Παρατίθενται θεωρητικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά μιας Ανώνυμης Εταιρείας. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν στην νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών με τον νόμο 3604/2007. Γίνεται παρουσίαση μιας πραγματικής Ανώνυμης Εταιρείας, της ΖΛΑΤΗΣ ΑΒΕΕ, ενώ παρουσιάζονται ορισμένες βασικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αυ-τής και άλλα σχετικά με την λειτουργία της έγγραφα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.