Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Morality and management

Ηλιοπούλου, Μαρία

Ο όρος μάνατζμεντ αν και ξενικός είναι ευρέως γνωστός καθόσον διέπει τη λειτουργία όλων των εργασιακών σχέσεων ανεξάρτητα με το αν αυτές αφορούν τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα. Ο όρος ηθική αν και πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τους Έλληνες έχει παραμεριστεί στην εποχή μας θυσιαζόμενος τις περισσότερες φορές στο βωμό του κέρδους. Στην εργασία προσπαθώντας να ταιριάξουμε τους παραπάνω όρους παρουσιάζουμε τις θεωρίες που αφορούν την ηθική στην επιχείρηση και τις ηθικές που την διέπουν. Παρουσιάζεται η επιχειρησιακή ηθική καθώς και η τεχνολογία της συμπεριφοράς, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το κύριο θέμα της εργασίας, δηλαδή η ηθική και μάνατζμεντ, μέσα από αναλυτική παρουσίαση του ποια στοιχεία πρέπει να έχει ένας ηθικός ηγέτης και ποιες θα είναι οι θετικές συνέπειες που θα έχει η ύπαρξη του, αλλά και ποιες οι συνέπειες της απουσίας του.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.