Η εκτροφή προβάτων στο Νομό Πέλλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η εκτροφή προβάτων στο Νομό Πέλλας

Γεωργιάδου, Αναστασία

Η έρευνα που διεξήχθη όρισε το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων του νομού Πέλλας. Τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν πως η προβατοτροφία δεν είναι τόσο αναπτυγμένη στην περιοχή της Πέλλας. Βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια της εξέλιξης, αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν και κτηνοτροφικές μονάδες με ανεπτυγμένα τεχνικά μέσα. Οι κτηνοτροφικές μονάδες, επί το πλείστον, υστερούν σε κτίρια, διότι υπάρχει μόνο ένα για όλες τις χρήσεις. Δεν υπάρχουν μηχανικά μέσα για την εναπόθεση της τροφής και την απομάκρυνση της κόπρου μέσα από τα κτίρια. Όπως αρμεκτήριο και παρασκευαστήριο ζωοτροφών, αφού υπάρχουν οι πρώτες ύλες (καρποί, κ τ λ.). Βέβαια για να λειτουργήσουν όλα αυτά τα μηχανήματα χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα, που μέσα από την έρευνα συναντήσαμε ένα μικρό ποσοστό μονάδων να έχουν αυτό το προνόμιο. Επίσης δεν υπάρχουν μέτρα για την απολύμανση των αυτοκινήτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις κτηνοτροφικές μονάδες. Καθώς και απολυμαντικές τάφρους για τα ζώα. Οι λόγοι για τους οποίους παραμένουν σε αυτή την κατάσταση είναι πολλοί. Πρώτον, μια τέτοια αλλαγή είναι δαπανηρή, παράγοντας υψηλής σημασίας για κτηνοτρόφους μικρών μονάδων, δεύτερον, μια τέτοια απόφαση προϋποθέτει χρόνο. Είναι δύσκολο, επομένως, για έναν εκτροφέα να διακόψει τη λειτουργία της μονάδας για να αλλάξει τις εγκαταστάσεις . Τρίτον, οι περισσότεροι από τους κτηνοτρόφους, δεν είναι σε θέση να προβλέψουν το μέλλον της επιχείρησης τους. Η ηλικία τους είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για νέες αποφάσεις. Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και ο ρόλος των απογόνων, καθώς λίγοι είναι αυτοί που θα δεχτούν να αναλάβουν την επιχείρηση. Επομένως, κατανοούμε ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι σημερινές μονάδες εκτροφής είναι εν μέρη δικαιολογημένη καθώς είναι πολλοί οι λόγοι που εμποδίζουν την εξέλιξη. Παρ' ότι λοιπόν ο εκσυγχρονισμός είναι μία πολύ ισχυρή πρόκληση για κάθε κτηνοτρόφο, αντισταθμίζεται από τα πολλαπλά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει σε μια τέτοια επιλογή.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.