Ανώνυμη εταιρεία: θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εφαρμογή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανώνυμη εταιρεία: θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εφαρμογή

Τσιμπούκα, Αικατερίνη

Η εργασία αυτή αναφέρεται στην Ανώνυμη Εταιρία. Η Ανώνυμη Εταιρία είναι μια σύνθετη μορφή επιχείρησης ορισμένη και οριοθετημένη απόλυτα από τους νόμους του Κράτους. Υπάρχουν ειδικές νομοθεσίες και απαραίτητοι κανονισμοί που επιβάλλονται για τη νόμιμη και τη σωστή λειτουργία της. Τα κεφάλαια περιέχουν συνοπτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τους κανονισμούς που διέπουν μια Α.Ε. από το ξεκίνημα και τη λειτουργία της (ίδρυση) μέχρι και το τέλος της (διάλυση). Η λογιστική που ακολουθεί η Ανώνυμη Εταιρία είναι ειδική όπως και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που πρέπει να τηρεί. Στις παρακάτω ενότητες αναφέρονται, αναλύονται και καταγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις αναφορικά αλλά και τα υποδείγματα με τη μορφή που πρέπει να έχουν. Δίνεται επίσης παράδειγμα των οικονομικών καταστάσεων που έχουν δημοσιευθεί μιας πραγματικής Α.Ε. Όπου γίνεται αναφορά λογιστικών εγγραφών και απαιτείται, καταγράφονται τα παραδείγματα για πληρέστερη πληροφόρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.