Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μισθοδοσία = Payment

Καραμήτρου, Ευθυμία

Στην εργασία αυτή έγινε προσπάθεια να αναφερθεί και παράλληλα με παραδείγματα να παρουσιαστεί συνοπτικά όσο αυτό ήταν δυνατό η νομοθεσία που αφορά την μισθοδοσία των εργαζομένων. Γίνεται αναφορά στις κατηγορίες και διακρίσεις μεταξύ των εργαζομένων, στις διαφορετικές συμβάσεις εργασίας και στον τρόπο πρόσληψης των εργαζομένων. Στην συνέχεια αναφέρονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας . Τι ρυθμίζουν, ποια τα είδη τους αλλά και πως συνάπτονται μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών. Ο τρόπος υπολογισμού της ακαθάριστης αμοιβής, του ημερομισθίου και του μηνιαίου μισθού αναφέρονται μετέπειτα. Ακόμα γίνεται αναφορά στο ωράριο εργασίας , στις υπερωρίες , στις υποχρεωτικές και μη αργίες καθώς και στην εργασία που παρέχεται κατά την Κυριακή, τις αργίες και την νύχτα. Γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο υπολογισμού του μισθού , των δώρων, των διαφόρων επιδομάτων αλλά και στον τρόπο σύνταξης των μισθοδοτικών καταστάσεων. Επίσης γίνεται αναφορά στις άδειες των εργαζομένων αλλά και στην απουσία αυτών από τον χώρο εργασίας. Αναλύεται το πολύ σημαντικό θέμα του τρόπου λύσης μιας σύμβασης εργασίας .Τέλος γίνεται ανάλυση στις συνθήκες εργασίας, στην ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασίας και στα εργατικά ατυχήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μισθοί και ημερομίσθια
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.