Ηγεσία, management και το προφίλ του οικονομικού ηγέτη στον σύγχρονο κόσμο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ηγεσία, management και το προφίλ του οικονομικού ηγέτη στον σύγχρονο κόσμο

Παυλάκη, Θωμαή

Ηγεσία και management είναι δύο έννοιες φανερά παρόμοιες, αλλά όχι ταυτόσημες. Πολλοί συγχέουν την ηγεσία με το management. Το management, δεν έχει αρχηγούς αλλά ομάδες, όπου στόχος τους είναι η επίτευξη του επιθυμητού στόχου. Σε αντίθεση, η Ηγεσία είναι η ιδιότητα ενός ατόμου που διευθύνει μια ομάδα ανθρώπων, ενώ το management είναι η δραστηριότητα με την οποία ολοκληρώνεται κάποιο έργο μέσω άλλων ανθρώπων. Η ηγεσία χωρίζεται σε φυσική, όπου όταν μέσα σε μία ομάδα ανθρώπων ξεχωρίζει κάποιος από τα μέλη της και γίνεται ο αρχηγός της και επιβάλλεται στους άλλους και τους κατευθύνει, και σε τυπική, όπου όταν η εξουσία ασκείται λόγω θέσης. Έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις για τα προσόντα του οικονομικού ηγέτη. Τα βασικά χαρακτηριστικά όμως είναι η δυνατότητα να κατευθύνει, να κινητοποιεί, να εμπνέει, δραστηριοποιεί και να ελέγχει το ανθρώπινο δυναμικό, όπως επίσης και να πιστεύει ότι έχει ουσιαστική συμμετοχή στους στόχους και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο οικονομικός ηγέτης θα πρέπει να συλλαμβάνει ένα όραμα για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και την κοινωνία. Κάνει το ανθρώπινο δυναμικό να πιστέψει σε αυτόν και το οδηγεί στην υλοποίησή των στόχων του, στηριζόμενο σε αξίες, αρχές και στην αυθεντικότητα. Παρακινεί τους ανθρώπους να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητές τους και να τις αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προσπαθώντας με πάθος και ενθουσιασμό να επιτύχουν τις υψηλότερες επιδόσεις τους, ώστε η επιχείρηση να δημιουργεί τη μέγιστη δυνατή αξία για τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και για την κοινωνία γενικότερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.