Παρουσίαση ανώνυμης εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παρουσίαση ανώνυμης εταιρείας

Γαούτσης, Παναγιώτης-Αντώνιος

Η εργασία ασχολείται με τις Ανώνυμες Εταιρείες. Παρουσιάζει την εταιρεία ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι αμιγώς κεφαλαιουχική και της οποίας το κεφάλαιο ονομάζεται μετοχικό κεφάλαιο, καθώς αποτελείται από μετοχές και τα μέλη της, οι μέτοχοι, δικαιούνται αντίστοιχα μερίδια, ανάλογα το ποσό της εισφοράς τους. Αυτό που χαρακτηρίζει μια Α.Ε. είναι η δυνατότητα επέκτασης των κεφαλαίων της, εκτός από τα μέλη που την απαρτίζουν, και στο ευρύ ανώνυμο κοινό, μερίζοντας το έτσι σε απεριόριστο αριθμό ατόμων και απορροφώντας περισσότερους μετόχους. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η συγκεκριμένη νομική μορφή ελκύει τους επιχειρηματίες, καθώς είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος εταιρείας στην αγορά, κυρίως στο εμπόριο και αποδίδει εύνοια στην δημιουργία και ανάπτυξη μιας μεγάλης εταιρείας, από άποψη τζίρου και εργασίας. Το κεφάλαιο της επίσης, αποτελεί εγγύηση εντός και εκτός του περιβάλλοντος της, εξασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ των μελών της και την πίστη απέναντι σε τρίτους, ειδικά σε πιστωτές και πελάτες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.