Λατομεία μαρμάρων και αδρανών υλικών στη Νήσο Πάρο και προοπτικές ανάπτυξής τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Λατομεία μαρμάρων και αδρανών υλικών στη Νήσο Πάρο και προοπτικές ανάπτυξής τους

Ροδίτου, Σοφία

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την αποτύπωση της λατομικής δραστηριότητας της Πάρου και εξετάζει τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης σε συνδυασμό και με τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες του νησιού, όπως είναι ο τουρισμός Τα λατομεία μαρμάρου ήταν η κύρια οικονομική δραστηριότητα για το νησί για πολλά χρόνια και το μάρμαρο της Πάρου έγινε διάσημο για τη συνεισφορά του σε διάφορες μορφές τέχνης, από κτήρια μέχρι αγάλματα. Η ιδιαιτερότητα του μαρμάρου της Πάρου είναι η καθαρότητά και η διαύγεια του. Τα λειτουργούντα λατομεία της Πάρου σήμερα είναι δύο και η αξιοποίηση των παραγομένων αδρανών υλικών και του μαρμάρου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Η επιχείρηση «ΛΟΥΚΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ» παράγει αδρανή υλικά σε διάφορες κοκκομετρίες .

Thesis
NonPeerReviewed

Λατομεία
Μάρμαρο
Αειφορική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.