Γεωηλεκτρική έρευνα αξιολόγησης περιοχής Ξινού Νερού Φλώρινας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Γεωηλεκτρική έρευνα αξιολόγησης περιοχής Ξινού Νερού Φλώρινας

Λαζαρίδης, Αχιλλέας
Σισούρκας, Βασίλειος

Γεωηλεκτρική έρευνα αξιολόγησης Ξυνού Νερού νομού Φλώρινας. Γεωλογικά και τεκτονικά στοιχεία της περιοχής. Η σεισμική δράση της περιοχής. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ειδικής ηλεκτρικής αντίσταση (μέθοδος Schlumberger) και κατόπιν έγινε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Η εφαρμογή έγινε στον χώρο μελέτης και ακολούθησε η μεθοδολογία ερμηνείας των δεδομένων.

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωθερμική ενέργεια
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.