Ορυχεία χρυσού στο Πέραμα Έβρου: εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη και τη λειτουργία των ορυχείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ορυχεία χρυσού στο Πέραμα Έβρου: εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη και τη λειτουργία των ορυχείων

Οικονομίδης, Κυριάκος

Στην παγκόσμια οικονομία ο χρυσός αποτελεί την μονάδα μέτρησης του πλούτου της κάθε χώρας και μέσο για την εξασφάλιση παγκόσμιας νομισματικής υπεροχής. Η συνεχιζόμενη ζήτηση του χρυσού που υπάρχει στην αγορά, οδήγησε την βιομηχανία του χρυσού, που αναπτύσσεται διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες, στην ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξή της, αλλά και στην εξέλιξη των χημικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη και επεξεργασία του χρυσού. Η δραστηριότητα αυτή καθ’ εαυτή αντιβαίνει στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς πρόκειται για μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, των οποίων τα κοιτάσματα εξαντλούνται. Ακόμη μετά την εξόρυξη το περιβάλλον των περιοχών ,που γίνεται η εξόρυξη, βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί να υποστηρίξει τις μελλοντικές γενιές. Από την ‘άλλη οι εταιρείες εξόρυξης υποστηρίζουν, ότι δεν υπάρχει σοβαρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ούτε κίνδυνοι για την δημόσια υγεία καθώς παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και συμμορφώνονται με τους αυστηρούς υπάρχοντες κανονισμούς. Αντιπαραθέτουν το επιχείρημα ότι η βιομηχανία χρυσού απασχολεί πολλούς εργαζόμενους και συνεισφέρει στην τόνωση των οικονομιών των περιοχών, όπου γίνεται η εκμετάλλευση.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρυσός - Μεταλλεία και ορυκτοί πόροι
Περιβάλλον, Προστασία του

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.