Βελτιστοποίηση ορίου εκμεταλλευσιμότητας υπαίθριας εκμετάλλευσης νικελίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Βελτιστοποίηση ορίου εκμεταλλευσιμότητας υπαίθριας εκμετάλλευσης νικελίου

Παπαδόπουλος, Πασχάλης
Τοπαλίδης, Ιωάννης

Ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει για κάθε σώμα μεταλλοφορίας είναι το εξής: περιέχει μετάλλευμα; ή πιο συγκεκριμένα: υπάρχει πιθανότητα μεταλλεύματος; Το πρόβλημα στη θέσπιση ενός οικονομικού όρου που αφορά το μετάλλευμα είναι ότι δεν υπάρχει εγγενής ιδιότητα του μεταλλοφόρου υλικού επιτρέποντας μας να απαντήσουμε μεμονωμένα σε αυτή την ερώτηση. Αν και το προσωπικό που ασχολείται με την μεταλλευτική έρευνα κάνει συχνά τον υπολογισμό αξία δολαρίου ανά τόνο πετρώματος έτσι ώστε να κάνει τους απαραίτητους υπολογισμούς, στη πραγματικότητα το μετάλλευμα που βρίσκεται στο έδαφος δεν έχει ομοιογένεια και επομένως η αξία του μεταβάλλεται. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τη πραγματική αξία εάν πρώτα δεν εξορύξουμε, επεξεργαστούμε και παραδώσουμε στον πελάτη το μετάλλευμα. Ως εκ τούτου ο οικονομικός ορισμός του μεταλλεύματος δεν μπορεί να εκτιμηθεί χωριστά από τα οικονομικά στοιχεία του συνόλου της διαδικασίας εξόρυξης. Πράγματι ο οικονομικός χαρακτήρας του συνόλου της διαδικασίας εξόρυξης καθορίζει και τον οικονομικό ορισμό του μεταλλεύματος. Το ζήτημα αυτό είναι θεμελιώδες - τα μεταλλοφόρα σώματα συχνά αναφέρονται και ως πηγές πλούτου. Κατά μία έννοια μπορούν να είναι αλλά θεωρώντας τα έτσι είναι πολλές φορές παραπλανητικό. Δεν είναι σίγουρα μια πηγή πλούτου η οποία μπορεί να συγκριθεί με τα χρήματα που είναι κατατεθειμένα σε μια τράπεζα ούτε και με μια σοδειά (αγροτική). Η μόνη άμεση αξία που μπορούν να κατέχουν είναι η πλειοδοτική τιμή που μπορεί να δώσει μια μεταλλευτική εταιρία έτσι ώστε να κατέχει τα μεταλλευτικά δικαιώματα. Ποιο ρεαλιστικά ένα μεταλλοφόρο σώμα θα πρέπει να θεωρείται ως μια πιθανή ευκαιρία για ανάπτυξη και με τον όρο αυτό εννοούμε μεταλλευτική δραστηριότητα. Οποιαδήποτε τιμή θα μπορούσε να αποδοθεί στην μεταλλοφορία στην συνέχεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εσόδων της επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέταλλα
Ορυχεία και ορυκτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.