Η εκτροφή προβάτων στο Νομό Θεσπρωτίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η εκτροφή προβάτων στο Νομό Θεσπρωτίας

Σπύρου, Χρήστος

Η έρευνα που διεξήχθη όρισε το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων του νομού Θεσπρωτίας . Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι, σε γενικές γραμμές, οι μονάδες αυτές κινούνται σε μέτρια επίπεδα καθώς δεν είναι σύγχρονες μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι μειονεκτούν σε πολλούς τομείς λόγω των εγκαταστάσεων και του τρόπου λειτουργίας τους, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για μια πιο εκσυγχρονισμένη και αποδοτική μορφή εκτροφής και έτσι παραμένουν στάσιμες. Οι λόγοι για τους οποίους παραμένουν σε αυτή την κατάσταση είναι πολλοί:α) μια τέτοια αλλαγή είναι δαπανηρή, πολύ σημαντικός παράγοντας για κτηνοτρόφους μικρών μονάδων, β) μια τέτοια απόφαση προϋποθέτει χρόνο και αυτό είναι δύσκολο για έναν εκτροφέα με μία συστηματοποιημένη εργασία να διακόψει τη λειτουργία της για να αλλάξει τις εγκαταστάσεις της μονάδας του .γ) οι περισσότεροι από τους κτηνοτρόφους, δεν είναι σε θέση να προβλέψουν το μέλλον της επιχείρησης τους. Η ηλικία τους είναι ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες για νέες αποφάσεις. Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και ο ρόλος των απογόνων, καθώς λίγοι είναι αυτοί που θα δεχτούν να αναλάβουν την επιχείρηση. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι σημερινές μονάδες εκτροφής είναι εν μέρη δικαιολογημένη καθώς είναι πολλοί οι λόγοι που εμποδίζουν την εξέλιξη. Παρ' ότι λοιπόν ο εκσυγχρονισμός είναι μία πολύ ισχυρή πρόκληση για κάθε κτηνοτρόφο, αντισταθμίζεται από τα πολλαπλά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει σε μια τέτοια επιλογή.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.