Προσδιορίζοντας τις κρίσιμες παραμέτρους υλοποίησης συστημάτων ERP

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Προσδιορίζοντας τις κρίσιμες παραμέτρους υλοποίησης συστημάτων ERP

Τρυφωνοπούλου, Κωνσταντίνα

Ο όρος ERP αποτελείται από τα αρχικά της φράσης Enterprise Resource Planning που σημαίνει Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων. Πρόκειται περί λογισμικού προγράμματος, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των πληροφοριακών συστημάτων για επιχειρήσεις. Μπορεί σύντομα να περιγραφεί ως ένα ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο υπηρετεί όλες τις πλευρές μιας επιχείρησης. Διαχειρίζεται συναλλαγές, διατηρεί εγγραφές, παρέχει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνει τον σχεδιασμό και την παραγωγή. Στην εργασία περιγράφονται οι προγενέστερες του λογισμικού ERP εφαρμογές. Παρουσιάζονται γενικά στοιχεία του λογισμικού. Αναφέρονται τα κυριότερα λειτουργικά υποσυστήματα που απαρτίζουν ένα σύστημα ERP. Στη συνέχεια, περιγράφεται η διαδικασία της επιλογής, υλοποίησης και λειτουργίας ενός ERP. Υπάρχει η ανάλυση κόστους-ωφέλειας του ERP. Τέλος, δίνεται μια αναλυτική εικόνα του κλάδου των συστημάτων ERP παγκοσμίως και στον ελληνικό χώρο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ενημέρωση του αναγνώστη γύρω από τις εξελίξεις στον πιο ταχέως αναπτυσσόμενο παράγοντα όσον αφορά τη συνολική λειτουργία της επιχείρησης και τις επιπτώσεις που θα έχει μια επιχείρηση από την υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.