Οικονομοτεχνική μελέτη εταιρίας μεταποίησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οικονομοτεχνική μελέτη εταιρίας μεταποίησης

Ντόμπρη, Ευθυμία

Σ’ αυτήν την εργασία παρουσιάζουμε την οικονομοτεχνική μελέτη εταιρίας μεταποίησης, όπως είναι η FROZZEN Α.Ε.Β.Ε. Η οικονομοτεχνική μελέτη είναι μια αίτηση για την υπαγωγή των διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Η αναγκαιότητα της επεκτείνεται και δίνει απαντήσεις και ενισχύει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για ην σκοπιμότητα της επένδυσης, το μέγεθος, τη γεωγραφική και χρονολογική τοποθέτηση, την εξασφάλιση του προσωπικού, την παραγωγικότητα της μονάδας, τη σκοπιμότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα της επένδυσης. Ο αντικειμενικός της στόχος είναι να παρουσιάσει τα κυριότερα στοιχεία του φορέα, να αναλύσει τα αναλύσει τα βασικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και να εξετάσει τις ανταγωνιστικές συνθήκες του κλάδου δραστηριοποίησης της. Τα ονόματα της επιχείρησης και των μετόχων είναι παραποιημένα μετά από απαίτηση των ιδιοκτητών της, αλλά τα στοιχεία των που παρουσιάζονται είναι αληθή. Η FROZZEN Α.Ε.Β.Ε. δημιουργήθηκε μετά την διακοπή των δραστηριοτήτων των εταιριών FROZA Α.Ε.Β.Ε. και ΠΕΛΛΑ ΦΡΟΖ καθώς το έλλειμμα των δύο εταιριών ήταν ύψους 12 χιλιάδων τόνων.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομοτεχνικές μελέτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.