Μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων κοινοπραξίας Αγιά Νάπας - Παραλιμνίου (Κύπρος)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων κοινοπραξίας Αγιά Νάπας - Παραλιμνίου (Κύπρος)

Χατζηρακλέους, Ηρακλής

Η σημερινή απειλή ενός πλήθους περιβαλλοντικών πιέσεων καθιστά αναγκαία τη γνώση εκείνων των παραγόντων που οδηγούν στην υποβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων. Η μελέτη αυτή ευελπιστεί να έχει εφαρμογή στις θεμελιώδες αρχές και στην κατανόηση του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Στην εργασία γίνεται λόγος για τις βιολογικές και φυσικοχημικές διεργασίες που πραγματοποιούνται σε μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και συγκεκριμένα στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της κοινοπραξίας Αγίας Νάπας -Παραλιμνίου. Ο σκοπός της εργασίας ταύτης είναι να μπορέσει μέσω της θεωρητικής οδού και των εγκατεστημένων εφαρμογών να δώσει τον αναγνώστη την δυνατότητα να καταννοήσει την σημασία της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων αλλα και να δώσει το εύνασμα για τη μελλοντική μελέτη. Γίνεται η περιγραφή της εγκατάστασης, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, η βιολογική επεξεργασία όπου οι κύριες συνιστώσες της είναι η δεξαμενή αερισμού - Νιτροποίηση, η Δευτεροβάθμια δεξαμενή καθίζησης, η δεξαμενή Απονιτροποίησης, η δεξαμενή απομάκρυνσης φωσφόρου.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.