Το καθεστώς των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και ο ρόλος της Ελλάδας στην προοπτική ένταξής τους

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Το καθεστώς των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και ο ρόλος της Ελλάδας στην προοπτική ένταξής τους

Νικολούδη, Παναγιώτα

H εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια που καλύπτουν τις δύο θεματικές ενότητες που προαναφέρθηκαν και συμπληρώνεται από τα απαραίτητα συμπερασματικά σχόλια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρει τις οικονομικές συμφωνίες που διέπουν τις διμερείς σχέσεις της Ένωσης με κάθε μια από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Μετέπειτα αναφέρεται το «Σύμφωνο Σταθερότητας» για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, τους στόχους του, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Στο δεύτερο κεφάλαιο παραθέτονται οι εμπορικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και οι Συμφωνίες που υπογράφηκαν με κάθε μια από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Συμπεριλαμβάνεται το καθεστώς του ελεύθερου εμπορίου στα Βαλκάνια και το Συνέδριο της Θεσσαλονίκης. Στο τρίτο κεφάλαιο αφού αναφέρεται η δραστηριότητα των Ελλήνων στα Βαλκάνια, αναλύονται οι κατευθυντήριοι άξονες της βαλκανικής οικονομικής πολιτικής, καθώς και οι προοπτικές των ελληνικών επενδύσεων στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των βαλκανικών χωρών. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που βοηθούν στην εξαγωγή μιας καλύτερης και ολοκληρωμένης εντύπωσης της θεματικής ενότητας της εργασίας. Συμπεράσματα που οδηγούν αφ’ ενός στην εντύπωση του πόσο χρειάζεται η Ένωση τη συμμαχία με τα Δυτικά Βαλκάνια και αντίστροφα, και αφ’ ετέρου στην ελπιδοφόρα βαλκανική αγορά που κινείται το ελληνικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)