Δημιουργικός σχεδιασμός προϊόντων = Conceptual product design

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Δημιουργικός σχεδιασμός προϊόντων = Conceptual product design

Δήμου, Εύα

Η κατανόηση της σημασίας της «δημιουργικής» φάσης του σχεδιαστικού μοντέλου οποιουδήποτε προϊόντος ή συστήματος αποτελεί την κύρια μελέτη της πτυχιακής εργασίας που ακολουθεί. Εξετάζοντας το θέμα λοιπόν δίνεται αρχικά η βαρύτητα του πειραματικού αυτού βήματος αναφέροντας γιατί αυτό προτιμάται, τον ορισμό του, τα πλεονεκτήματά του, τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή του και εν κατακλείδι τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα μεθόδου ανάπτυξής του. Η εννοιολογική σχεδίαση (conceptual design) αποτελεί κομβικό στάδιο της πορείας από την αρχική σύλληψη της ιδέας μέχρι την τελική παραγωγή αυτής και είναι κάτι το οποίο γίνεται κατανοητό σε αυτό το σημείο. Η μετάβαση μετέπειτα από τη θεωρία στην πράξη αποτελεί το κυρίως περιεχόμενο των επόμενων κεφαλαίων. Η ανάπτυξη και παράθεση αρχικά διαφορετικών σχεδιαστικών προτάσεων (design development) και ο πειραματισμός αυτών με διαφορετικές τονικότητες της χρωματικής παλέτας, αποτελεί προϋπόθεση για τον προσδιορισμό της γεωμετρίας και των χαρακτηριστικών του εκάστοτε προϊόντος που σχεδιάζεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη συνέχεια.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα
Σχέδιο, Βιομηχανικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.