Σχεδιασμός και κατασκευή φορτιστή μπαταριών μολύβδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σχεδιασμός και κατασκευή φορτιστή μπαταριών μολύβδου

Σταμκούλης, Γεώργιος

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η σχεδίαση και κατασκευή ενός συστήματος Φόρτισης Μπαταριών Μολύβδου που χρησιμοποιούνται στα σημερινά οχήματα μεταφοράς όπως αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες με μηχανές εσωτερικής καύσης. Μέσα από αυτή τη μελέτη γίνεται εμφανής ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να Φορτίζονται οι Μπαταρίες Μολύβδου. Κατά τη σχεδίαση του συστήματος φόρτισης αναλύονται όλα τα επιμέρους υποσυστήματα. Επίσης γίνεται σχεδιασμός του κουτιού (enclosure) που θα φιλοξενήσει τα διάφορα ηλεκτρονικά-ηλεκτρικά μέρη της κατασκευής και τέλος θα γίνει η κατασκευή σε πλήρως λειτουργικό μοντέλο της εργασίας. Τα υποσυστήματα του φορτιστή είναι ένας step-down μετασχηματιστής που μειώνει τα 220V AC σε 12V 5A, ένας full wave ανορθωτής και η κύρια πλακέτα που στηρίζεται στο LM317 ολοκληρωμένο(ρυθμιζόμενος γραμμικός voltage ρυθμιστής). Αφού μελετηθεί και σχεδιαστεί το κάθε επιμέρους κύκλωμα, στο τέλος παρουσιάζεται η σύνδεση όλων των υποσυστημάτων για να προκύψει το ζητούμενο σύστημα φόρτισης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.