Βιομηχανικός σχεδιασμός: η πορεία και η εξέλιξη από την απαρχή έως το σήμερα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Βιομηχανικός σχεδιασμός: η πορεία και η εξέλιξη από την απαρχή έως το σήμερα

Γκόγκου, Ελένη

Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως θέμα τη διερεύνηση της ιστορίας και της θεωρίας του βιομηχανικού σχεδιασμού, καθώς επίσης και της εξέλιξής του έως σήμερα, σε διεθνές επίπεδο. Έχει στόχο τη μελέτη και παρουσίαση της πορείας των γεγονότων, των προσώπων και των αντικειμένων εκείνων που συμβάλλουν σήμερα σε αυτό που καλείται “Βιομηχανικός Σχεδιασμός”. Επιπλέον, αναζητά τα στοιχεία εκείνα που σκιαγραφούν και εμβαθύνουν στη δημιουργία του επαγγέλματος του βιομηχανικού σχεδιαστή σε διεθνές επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός
Προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.