Επιχειρησιακή διαδικτύωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Επιχειρησιακή διαδικτύωση

Βότσιου, Μαρία

Σκοπός αυτής της Πτυχιακής Εργασίας είναι τόσο να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των δικτυακών τεχνολογιών και των υπηρεσιών που αφορούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις όσο και του βέλτιστου τρόπου αξιοποίησης τους, μέσα από προτάσεις τηλεπικοινωνιακής στρατηγικής, ργάνωσης τηλεπικοινωνιακών λειτουργιών και σχεδιασμού τηλεπικοινωνιακών πόρων. Αναφερόμαστε στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες και ειδικότερα στη χρήση των τεχ νολογιών και υπηρεσιών οι οποίες βασίζονται στα Δίκτυα Δεδομένων. Αυτό γίνεται διότι είναι ολοφάνερο ότι σε επίπεδο τεχνολογίας και υποδομών θα επικρατήσουν αυτά τα δίκτυα τα ο ποία εκτός των άλλων παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επιχειρηματική δραστηριότητα και επίτευξη επιχειρηματικού πλεον εκτήμα τος με την κατάλληλη αξιοποίηση τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Δίκτυα υπολογιστών
Τηλεπικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.