Οικονομοτεχνική μελέτη της εταιρείας Design Kid

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Οικονομοτεχνική μελέτη της εταιρείας Design Kid

Σκαλίζου, Ευσταθία

Το αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη της βιωσιμότητας μίας νεοϊδρυθείσας επιπλοποιίας μονάδας μικρού μεγέθους. Η εργασία έχει ως στόχο την κατάδειξη των ισχυρών βάσεων που έχει ο κλάδος στη χώρα μας. Στη συνέχεια αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου στη διεθνή αγορά , με στόχο τον προσδιορισμό της θέσης της υπό την μελέτη επιχείρησης στον κλάδο, αλλά και τον προσδιορισμό της βασικής στρατηγικής και των βασικών στόχων της επιχείρησης. Ακόμα υπολογίζονται το ετήσιο λειτουργικό κόστος και τα αναμενόμενα έσοδα από τις πωλήσεις της επιπλοποιίας. Με βάση τα παραπάνω υπολογίζονται το νεκρό σημείο της εκμετάλλευσης, ο χρόνος επαναπόκτησης των κεφαλαίων που θα επενδυθούν και οι δείκτες βιωσιμότητας της επιχείρησης. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την οικονομική ανάλυση που έχει προηγηθεί. Σε γενικές γραμμές υπολογίζεται ότι η προτεινόμενη επένδυση θα δημιουργήσει μία κερδοφόρο επιχείρηση και θα έχει θετικά αποτελέσματα, τόσο για τον επενδυτή, όσο και για το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της περιοχής.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομοτεχνικές μελέτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.