Μάρκετινγκ μη κυβερνητικών οργανώσεων: η περίπτωση του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μάρκετινγκ μη κυβερνητικών οργανώσεων: η περίπτωση του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

Αντωνόπουλος, Νικόλαος

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η διερεύνηση της εφαρμογής του μάρκετινγκ από τις ΜΚΟ κοινωνικών και ανθρωπιστικών υπηρεσιών. Αρχικά, διενεργείται αναλυτική περιγραφή για την κοινωνική οικονομία, το μίγμα μάρκετινγκ και το κοινωνικό μάρκετινγκ. Γίνεται μια ιστορική ανάδρομη για τις ΜΚΟ, τον ρόλο, τα προβλήματα και τις πηγές χρηματοδότησης τους. Στην συνέχεια, γίνετε κατηγοριοποίηση των ελληνικών ΜΚΟ σύμφωνα με διάφορα κριτήρια και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ελληνικές περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Τέλος, ασχολείται αποκλειστικά με τον ΜΚΟ «Αρκτούρος». Τις δραστηριότητες και το έργο του στα 20 χρόνια δράσης του, και στον τρόπο χρηματοδότησης του.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.