Τεχνολογία και εφαρμογές των έξυπνων καρτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τεχνολογία και εφαρμογές των έξυπνων καρτών

Γαρδάνη, Αθηνά
Μπαμπιάντση, Ελένη

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής γίνεται αναφορά στην ιστορία των έξυονων καρτών, περιγραφή των τύπων έξυπνων καρτών και των χαρακτηριστικών τους. Επίσης επιχειρείται μια σύντομη παρουσίαση των προτύπων που έχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμερα, επισημαίνοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά επηρέασαν την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων. Με τον όρο smart card (έξυπνη κάρτα) χαρακτηρίζουμε τις μορφολογικά γνωστές πλαστικές κάρτες οι οποίες έχουν την δυνατότητα εκτός από το να αποθηκεύουν πληροφορίες να τις επεξεργάζονται κιόλας. Είναι λοιπόν εφοδιασμένες με ένα αποθηκευτικό μέσο όπου γράφονται οι διάφορες πληροφορίες, αλλά και με ένα μικροεπεξεργαστή ο οποίος εκτελεί πολύπλοκες υπολογιστικές εργασίες. Με άλλα λόγια είναι ένας πολύ μικρός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικές συναλλαγές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.