Καινοτόμος επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Καινοτόμος επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Μανουσαρίδης, Σωκράτης

Στην εργασία γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί όσο εκτενεστέρα γίνεται η έννοια της καινοτομίας, η σύνδεση που μπορεί να υπάρξει μεταξύ μιας επιχείρησης και του όρου καινοτομία καθώς και η εκτίμηση του επιπέδου της Ελλάδας στο χώρο αυτό. Αρχικά γίνεται προσπάθεια να μελετηθεί σύντομα και διεξοδικά η έννοια της καινοτομίας, οι μορφές τις, τα στάδια της, η επιρροή της σε μια επιχείρηση και το στρατηγικό της προσανατολισμό, καθώς και στο τρόπο χρηματοδότησης της καινοτομίας. Φυσικά αναφέρεται στην εργασία και η ύπαρξη της καινοτομίας στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και πως μπορεί μέσω της διαφοροποίησης να ανταπεξέλθει έναντι του ανταγωνισμού η όποια οικονομική μονάδα. Έπειτα εξετάζεται στο κατά πόσο η Ελλάδα ανταποκρίνεται στα πλαίσια της επιχειρησιακής καινοτομίας, εντοπίζονται τα βασικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και αναφέρεται η κατάσταση της στο χώρο αυτό. Τέλος γίνεται μία μελέτη περίπτωσης όπου γίνεται η ανάλυση των υπηρεσιών ενός ξενοδοχείου, εξετάζεται στα συμπεράσματα κατά πόσο υπάρχει καινοτομία στο Chandris Chios Resort και αξιολογείται η ποιότητα και η ικανοποίηση των πελατών με βάση μία έρευνα με ερωτηματολόγια.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία (επιχείρηση)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.