Ανάπτυξη ευρυζωνικότητας στην ελληνική περιφέρεια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ανάπτυξη ευρυζωνικότητας στην ελληνική περιφέρεια

Μάνος, Κωνσταντίνος

Με την ευρυζωνικότητα υπάρχει δυνατότητα γρήγορων συνδέσεων Internet, την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ο κάθε χρήστης ή επιχείρηση, ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις του. Η ευρυζωνικότητα μπορεί να καλύψει και να προσφέρει σε διάφορους κλάδους, όπως είναι η τηλε-εκπαίδευση, η τηλε-ιατρική, το Internet Banking, η τηλε-εργασία, η τηλεφωνία μέσω διαδικτύου(VOIP), ο τομέας υγείας και πρόνοιας καθώς επίσης και στο τομέα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Η ευρυζωνικότητα αποτελεί μία επανάσταση στον τομέα της τεχνολογίας και φαίνεται ότι η Ελλάδα αρχίζει σταδιακά να ξεφεύγει από τις απλές συνδέσεις (dial-up) και ο αριθμός χρηστών που χρησιμοποιεί ευρυζωνικό Internet να αυξάνεται όλο και περισσότερο. Για την ανάπτυξη ευρυζωνικού Internet, η Ελλάδα έχει θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο ανάπτυξης ευρυζωνικότητας, σύμφωνα με το οποίο στοχεύει στο να αυξήσει το βαθμό διείσδυσης ευρυζωνικότητας σε κάθε περιφέρεια. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού και στόχου, αναπτύσσονται διάφορες ευρυζωνικές υποδομές και τεχνολογίες. Τέτοιες είναι οι ενσύρματες και οι ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες. Οι ενσύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες περιλαμβάνουν: τα δίκτυα οπτικών ινών και τις οπτικές ίνες, καθώς επίσης και τεχνολογίες XDSL. Ενώ οι ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες περιλαμβάνουν: Wi-Fi, Wimax, 3G/UMTS, μονόδρομο και αμφίδρομο Internet.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Τεχνολογικές καινοτομίες
Internet

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.