Σύσταση Ο.Ε. και παρακολούθηση εργασιών τριμήνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σύσταση Ο.Ε. και παρακολούθηση εργασιών τριμήνου

Τανή, Μαρία

Η εργασία αυτή έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη σύστασή της, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες των εταιριών όπως στα βασικά χαρακτηριστικά των εταιριών και στη νομική τους προσωπικότητα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εταίρων καθώς και γενικότερα θέματα που αφορούν τις εταιρίες. Αναλύουμε την ομόρρυθμη εταιρία, το νομικό πλαίσιο που τη διέπει. Επίσης παρακολουθούμε την σύσταση της ομόρρυθμης εταιρίας μέσα από λογιστικές εγγραφές, την αύξηση και τη μείωση του κεφαλαίου της Ο.Ε., καθώς και την εκκαθάριση αυτής. Παρουσιάζουμε τη λειτουργία της επιχείρησης καθώς αυτή πραγματοποιεί συναλλαγές κατά τη διάρκεια της χρήσης αλλά και τον προσδιορισμό του αποτελέσματος στο τέλος της χρήσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.