Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στις τράπεζες: η περίπτωση της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στις τράπεζες: η περίπτωση της Ελλάδας

Περπερής, Πασχάλης

Ο σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στις τράπεζες και συγκεκριμένα αφορά την περίπτωση της Ελλάδας. Η παρουσίαση αυτή γίνεται μέσω της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τεσσάρων αντιπροσωπευτικών τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας της Alpha Bank, της Τράπεζας Πειραιώς, της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας κατά την περίοδο 2007-2012. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τις δημοσιευμένες ατομικές οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και τους αριθμοδείκτες που εξήχθησαν. Τέλος, το βασικό εύρημα αυτής της μελέτης ήταν ότι εξαιτίας της οικονομική κρίσης η οποία επηρέασε σημαντικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας, οι τράπεζες ήταν αναγκασμένες να διενεργήσουν περαιτέρω προβλέψεις για την εξασφάλισή τους έναντι του πιστωτικού κινδύνου γεγονός που είχε άμεσο αντίκτυπο στα επίπεδα κερδοφορίας και κεφαλαιακής τους επάρκειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.