Το πρόγραμμα ''TANAGRA'' ως εργαλείο στα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και την εξόρυξη γνώσης = TANAGRA software as a tool in Decision Support Systems and Data mining

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Το πρόγραμμα ''TANAGRA'' ως εργαλείο στα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και την εξόρυξη γνώσης = TANAGRA software as a tool in Decision Support Systems and Data mining

Σιδέρη, Αλεξάνδρα

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να εξεταστεί το πρόγραμμα υποστήριξης αποφάσεων που ονομάζεται Tanagra. Όπως θα παρατηρήσει ο αναγνώστης στις σελίδες που ακολουθούν, το συγκεκριμένο λογισμικό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήσιμο, κυρίως σε επιστημονικές ομάδες, διότι εξάγει κάποια αποτελέσματα με βάση τα δεδομένα που εισάγονται, χρησιμοποιώντας κάποια εξαρτήματα αλλά και σε φοιτητές, οι οποίοι μπορούν να εξασκηθούν πάνω στο αντικείμενο αυτό. Στην εργασία αυτή θα δοθεί η ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά με τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, την προέλευση του Tanagra αλλά και το σκοπό του. Επίσης θα γνωρίσει το προγραμματιστικό περιβάλλον του Tanagra και στη συνέχεια θα έχειτην ευκαιρία να μελετήσει κάποια παραδείγματα σχετικά με τις βασικές και σημαντικότερες λειτουργίες του προγράμματος αυτού. Τέλος θα κάνουμε μία σύντομη σύγκριση του προγράμματος Tanagra με το πρόγραμμα Weka.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.