Η εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ και ΙΙΙ στις ελληνικές τράπεζες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ και ΙΙΙ στις ελληνικές τράπεζες

Θεοδωράκη, Ιορδάνα
Παπαστυλιανού, Παρθένα

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της εργασίας βρίσκεται η τραπεζική εποπτεία η οποία εφαρμόζεται μέσω των οδηγιών της Επιτροπής της Βασιλείας. Αρχικά παρουσιάζεται το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν τα τραπεζικά ιδρύματα τα τελευταία χρόνια τόσο σε διεθνές όσο και σε ελληνικό επίπεδο. Στη συνέχεια αναλύονται τα κανονιστικά πλαίσια λειτουργίας των τραπεζών τα οποία έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή της Βασιλείας, από την αρχή της ίδρυσής της έως σήμερα. Ακολουθεί η μελέτη της περίπτωσης των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς). Προς αυτήν την κατεύθυνση εξετάζεται το επίπεδο συμμόρφωσης των παραπάνω τραπεζών με τις οδηγίες της Βασιλείας ΙΙ (για την περίοδο 2005-2010) και Βασιλείας ΙΙΙ (για την περίοδο 2011-2012). Ειδικότερα, η παρούσα εργασία εστιάζει στους βασικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και μόχλευσης των υπό εξέταση τραπεζών. Το κεντρικό συμπέρασμα της εμπειρικής ανάλυσης υπογραμμίζει την ικανοποιητική ανταπόκριση των ελληνικών τραπεζών στις απαιτήσεις των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ και ΙΙΙ.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Τραπεζικά κεφάλαια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.