Ηλεκτρονικό εμπόριο και θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ηλεκτρονικό εμπόριο και θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Σκριάπας, Αντώνιος

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση και ανάλυση του νέου νομικού πλαισίου που διέπει τις συναλλαγές του ηλεκτρονικού εμπορίου με τις διατάξεις του οποίου για πρώτη φορά θεσπίζεται στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Θα πρέπει δε να τονισθεί ότι το γεγονός πως το π.δ. 131/2003 που αποτελεί τη μεταφορά της οδηγίας 2000/31/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο, μας υποχρεώνει να προβούμε σε σύμφωνη με την Οδηγία ερμηνεία, κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ήτοι, θα προσπαθήσουμε, να ερμηνεύσουμε τις διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο έτσι, ώστε να βρίσκονται σε συμφωνία με το γράμμα και το πνεύμα της Οδηγίας, σύμφωνα με την οποία θεσπίστηκαν. Τα κεφάλαια που αποτελούν το έγγραφο αυτό περιλαμβάνουν μια περιεκτική ανάλυση του τι ακριβώς είναι το Διαδίκτυο και πως ακριβώς λειτουργεί έτσι ώστε να κατανοηθεί που ακριβώς, για ποιο λόγο και με ποιο τρόπο ενεργεί το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.