Μελέτη κύκλου διαδρομών μεταφοράς σε υπαίθρια εκσκαφή νικελίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μελέτη κύκλου διαδρομών μεταφοράς σε υπαίθρια εκσκαφή νικελίου

Καρατσώρης, Φοίβος

Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια και έχει ως αντικείμενο την μελέτη κύκλου διαδρομών μεταφοράς σε υπαίθρια εκμετάλλευση νικελίου. Παράλληλα με το γραπτό μέρος της εργασίας, υπάρχουν σε CD τα στοιχεία της εκσκαφής μας, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν και που είναι αποθηκευμένα σε λογιστικά φύλλα Excel. Αναλυτικότερα, γίνεται αρχικά μια αναφορά-περίληψη της εργασίας που εκπονήθηκε και επιπλέον παρουσιάζονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά του Νικελίου, του μεταλλεύματος που εξορύσσεται στο ορυχείο που διενεργείται η μελέτη, όπως και κάποια γενικά στοιχεία για τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις. Τέλος δίνονται και κάποια στοιχεία για το Maptek Vulcan,το οποίο είναι το πρόγραμμα που χρησιμοποιήται για την μελέτη αυτή και το οποίο θα παρουσιαστεί διεξοδικότερα στο τρίτο κεφάλαιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέταλλα
Ορυχεία και ορυκτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.