Διεθνή λογιστικά πρότυπα και ναυτιλιακές εταιρείες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διεθνή λογιστικά πρότυπα και ναυτιλιακές εταιρείες

Κοντοκώστα, Βικτωρία-Μάρθα

Η εργασία εξετάζει εκτενώς τα ΔΛΠ και τις Ναυτιλιακές Εταιρείες τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό των δύο. Αποσαφηνίζονται οι κύριες έννοιες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ο ορισμός, η σημασία τους, οι γενικές αρχές τους και τα όργανα κατάρτισης των ΔΛΠ. Αναφέρεται επίσης στο πλαίσιο κατάρτισης των ΔΛΠ, στην διαδικασία έκδοσής τους, στα στάδια εξέλιξης της διαδικασίας διαμόρφωσης καθώς και στην αποδοχή τους. Έπειτα εξετάζεται η εφαρμογή των ΔΛΠ στην Ελλάδα, ο τρόπος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάση των ΔΛΠ και ποια είναι τα ισχύοντα ΔΛΠ σήμερα. Περιγράφονται αναλυτικά οι διαφορές των λογιστικών προτύπων – διεθνών και ελληνικών – χωρισμένες σε κατηγορίες και εννοιολογικά πλαίσια. Γίνεται μία ιστορική αναδρομή στις ναυτιλιακές εταιρείες, επεξηγούνται βασικές έννοιες, περιγράφεται η οργάνωση των ναυτιλιακών εταιρειών και η χρηματοδότησή τους. Παρουσιάζονται επιπλέον, οι μεγαλύτερες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και η θέση της ελληνικής ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος θα μελετήσει ο αναγνώστης τι προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και το Ελληνικό Λογιστικό Πρότυπο για τις ναυτιλιακές εταιρείες, πώς γίνεται η αρχική αποτίμηση του πλοίου κατά τα ΔΛΠ και πώς η μεταγενέστερη αποτίμηση. Περιγράφονται οι φορολογικές υποχρεώσεις των ναυτιλιακών εταιρειών και οι ειδικές εφαρμογές των ΔΛΠ στη ναυτιλία.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.