Υποθαλάσσιο φυσικό μνημείο απολιθωμένου δάσους στο Σίγρι Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Υποθαλάσσιο φυσικό μνημείο απολιθωμένου δάσους στο Σίγρι Λέσβου

Πατσέλης, Ιωάννης

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια οργάνωσης μεθοδολογίας για την ορθολογική ανάδειξη τέτοιων μνημείων ώστε να γίνουν προσιτά σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το υποθαλάσσιο φυσικό μνημείο στο Σίγρι Λέσβου. Το δεύτερο τμήμα της εργασίας ασχολείται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τον ρόλο της στη μεταφορά γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών στους επισκέπτες. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια καταγραφής των γενικών αρχών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως αυτές εξελίχθηκαν στη σύντομη ιστορία της και της οργάνωσης ενός εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού προγράμματος σε δομές μη-τυπικής εκπαίδευσης, όπως είναι αυτές των πάρκων φυσικών μνημείων. Η περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην συγκεκριμένη περίπτωση καλείται να αξιοποιήσει τον υποθαλάσσιο χώρο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους με τις δομές τους, ως εργαλείο για την προώθηση των γνωστικών και συναισθηματικών εφοδίων, καθώς και να παίξει τον ρόλο διαχειριστικής πολιτικής για την περιοχή. Οι διαδικασίες που προτείνονται λοιπόν, για την ανάδειξη του χώρου, συνδέονται με μία σειρά εκπαιδευτικών ενεργειών, με τελικό στόχο την αξιοποίηση των πολιτιστικών και μαθησιακών δυνατοτήτων που προσφέρει ένα μοναδικό μνημείο της φύσης, όπως αυτό του Απολιθωμένου Δάσους. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Μνημεία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.