Μια εκμετάλλευση αγελάδων γαλακτοπαραγωγής: A dairy farm

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μια εκμετάλλευση αγελάδων γαλακτοπαραγωγής: A dairy farm

Κουλουκουργιώτου, Γεωργία

Η εργασία αυτή έγινε με υλικό που συγκεντρώθηκε από την αγελαδοτροφική εκμετάλλευση του κ. Γεωργίου Μπουδουρίδη, που εδρεύει στο Δήμο Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης. Στο υλικό αυτό συμπεριλαμβάνονται πολυάριθμες φωτογραφίες των σταβλικών εγκαταστάσεων, των βοηθητικών χώρων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και των ζώων της εκμετάλλευσης και ακόμη σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την όλη διαχείριση της εκμετάλλευσης. Οι πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της εκμετάλλευσης μας έδωσαν τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε και να κατανοήσουμε ορισμένα σημαντικά αναπαραγωγικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά, αλλά και τη χρησιμοποιούμενη διατροφική μεταχείριση των αγελάδων. Η εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά και τη διατύπωση προτάσεων, οι οποίες κατά τη γνώμη μας θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ακόμη καλύτερη οργάνωση της εν λόγω εκμετάλλευσης. Ακόμη, τα παραγωγικά δεδομένα της εκμετάλλευσης έχουν μια επιπλέον αξία, λόγω των περιορισμένων γενικά πληροφοριών στη χώρα μας όσον αφορά τις επιδόσεις των εισαγόμενων μοσχίδων που αθρόα εισάγονται κάθε χρόνο, λόγω της αδυναμίας του Εθνικού Προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες - Τροφοδοσία και ζωοτροφές
Αγελάδες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.