Αποτελεσματική διαχείριση και πρόληψη επιπτώσεων ανατινάξεων κοντά σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις και δομές: περίπτωση επέκτασης του Α.Η.Σ. Αθερινόλακκου Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αποτελεσματική διαχείριση και πρόληψη επιπτώσεων ανατινάξεων κοντά σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις και δομές: περίπτωση επέκτασης του Α.Η.Σ. Αθερινόλακκου Κρήτης

Κυριακάκη, Σοφία

Σκοπός - αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας, ήταν ο σχεδιασμός - διαχείριση ανατινάξεων μέσα ή πολύ κοντά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, και πιο συγκεκριμένα κατά τις εκσκαφές θεμελίωσης της 1ης επέκτασης του ΑΗΣ Αθερινόλακκου Κρήτης. Ζητούμενο ήταν να αποφευχθούν πλήρως οι κίνδυνοι πρόκλησης βλαβών και δυσμενών επιπτώσεων από δονήσεις και εκτινάξεις στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αθερινόλακκου Κρήτης που βρισκόταν σε λειτουργία. Ο σχεδιασμός ανατινάξεων και το πρόγραμμα ελέγχου δονήσεων αφορά στην 4η Φάση του προγράμματος ελέγχου ανατινάξεων, το οποίο ανέλαβε και υλοποίησε η εταιρεία ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΕ. και η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την κατασκευή της 1ης επέκτασης του ΑΗΣ Αθερινόλακκου Κρήτης και κυρίως κατά την εκσκαφή θεμελίωσης της 2ης ψηλής καμινάδας της μονάδας. Οι εξορυκτικές εργασίες - ανατινάξεις έπρεπε να πραγματοποιηθούν σε επαφή με την κύρια μονάδα και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις της ή περιφερειακά δίκτυα. Βασικό στοιχείο του προγράμματος δονήσεων μετρικού ελέγχου αφορούσε στην αξιολόγηση των καταγραφικών δεδομένων, με την κατάλληλη επεξεργασία των οποίων επιδιώχθηκε να γίνει ασφαλής και τεκμηριωμένη διαχείριση του θέματος των ανατινάξεων και της πρόληψης των πιθανών κινδύνων και επιπτώσεων από τις προκαλούμενες δονήσεις. Επίσης, εξίσου αποτελεσματική θα έπρεπε να είναι και η διαχείριση του θέματος πρόληψης κινδύνων από τις εκτινάξεις των ανατινάξεων. Η καθολική αποφυγή τους, αποτελούσε κριτήριο σχεδιασμού και υλοποίησης -προσαρμογής των ανατινάξεων

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.